Vi tilbyder

 • Professionel rådgivning
 • Oprydning efter stormfald
 • Træfældning
 • Beskæring og kronereduktion
 • Topkapning -fældning af vanskelige træer
 • Stødfræsning
 • Opgravning af bambus
 • Flishugning af træ/kvas
 • Plante- og beskæringsopgaver
 • Gartnerarbejde, hækklipning mv.
 • Skov- og parkentreprenøropgaver
 • Græsslåning af større haver, boligforeninger og parkarealer
 • Naturpleje opgaver
 • Manuel træfældning
 • Udkørsel af træ
 • Bortkørsel af træ, flis og kvas

Skriv til os

11 + 4 =